Page MenuHomeSealhub

Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT
Open, Above NormalPublic1 Points

Description

W danej kolekcji trzeba ustawiać osobne access strategy dla PATCH (edit) i PUT (replace).

Przy wykonywaniu akcji PUT (replace) sealious powinien sprawdzać uprawnienia przypisane do akcji edit

Jeżeli do deklaracji kolekcji zostanie przypisana strategia dostępu dla akcji replace - rzucić błąd tłumaczący, że należy skorzystać z akcji edit i ona jest używana dla akcji replace

Details

PHID of the last column the processing script has seen this task in
PHID-PCOL-rt4p72bfiw2fnfkxc5fl
Timestamp of the time this task got moved into the current column
1645299073245

Event Timeline

kuba-orlik created this task.
kuba-orlik created this object in space S5 Publiczna.
kuba-orlik created this object with visibility "Public (No Login Required)".
kuba-orlik renamed this task from Zcalić uprawnienia dla PATCH i PUT to Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT.Jul 30 2018, 17:25
kuba-orlik lowered the priority of this task from High to Above Normal.Nov 5 2018, 10:56

Wydaje mi się że uprawnienia dla PATCH i PUT powinny pozostać rozdzielone.

Dlaczego? Przecież to są operacje zupełnie tożsame - jak ktoś ma uprawnienia tylko na PUT, to może zrobić dokładnie takie same zmiany jak ktoś, kto ma tylko PATCH - i vice versa!

jenkins-user set Timestamp of the time this task got moved into the current column to 1645299073245.Feb 19 2022, 20:31
jenkins-user set PHID of the last column the processing script has seen this task in to PHID-PCOL-rt4p72bfiw2fnfkxc5fl.