Page MenuHomeSealhub

Obsługa 'format' w PATCH
Open, Above NormalPublic2 Points

Description

Wsparcie dla obsługi parametrów FORMAT w zapytaniach PATCH.

Podobnie jak w GET, zapytania PATCH powinny przyjmować w URL parametr format, który pozwala określić, jaką postać ma mieć odpowiedź HTTP - czy robić expand na single-reference, itp.

Event Timeline

kuba-orlik triaged this task as High priority.Aug 20 2018, 12:09
kuba-orlik created this task.

Nie jestem przekonany czy coś takiego ma sens. Wydaje mi się, że kiedy robi się PATCH, to raczej dysponujemy na froncie tymi odświeżonymi danymi (bo je wysłaliśmy w ramach requestu).

Pamiętaj o polach typu cached-value i single-reference, oraz o wszelkich hookach, które mogą się wykonać w trakcie

arkadiusz-wieczorek renamed this task from Obsluga 'format' w PATCH to Obsługa 'format' w PATCH.Oct 8 2018, 15:23
kuba-orlik lowered the priority of this task from High to Above Normal.Nov 5 2018, 10:55
kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
kuba-orlik changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
kuba-orlik reopened this task as Open.Aug 21 2020, 15:19
Herald added a project: Unknown Object (Project). · View Herald TranscriptAug 21 2020, 15:19