Page MenuHomeSealhub

Obsługa 'format' w PATCH
Open, Above NormalPublic2 Points

Description

Wsparcie dla obsługi parametrów FORMAT w zapytaniach PATCH.

Podobnie jak w GET, zapytania PATCH powinny przyjmować w URL parametr format, który pozwala określić, jaką postać ma mieć odpowiedź HTTP - czy robić expand na single-reference, itp.

Details

PHID of the last column the processing script has seen this task in
PHID-PCOL-rt4p72bfiw2fnfkxc5fl
Timestamp of the time this task got moved into the current column
1693754358088

Event Timeline

kuba-orlik created this task.

Nie jestem przekonany czy coś takiego ma sens. Wydaje mi się, że kiedy robi się PATCH, to raczej dysponujemy na froncie tymi odświeżonymi danymi (bo je wysłaliśmy w ramach requestu).

Pamiętaj o polach typu cached-value i single-reference, oraz o wszelkich hookach, które mogą się wykonać w trakcie

arkadiusz-wieczorek renamed this task from Obsluga 'format' w PATCH to Obsługa 'format' w PATCH.Oct 8 2018, 15:23
kuba-orlik lowered the priority of this task from High to Above Normal.Nov 5 2018, 10:55
kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
kuba-orlik changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
jenkins-user set Timestamp of the time this task got moved into the current column to 1693754358088.Sep 3 2023, 17:19
jenkins-user set PHID of the last column the processing script has seen this task in to PHID-PCOL-rt4p72bfiw2fnfkxc5fl.