Page MenuHomeSealhub

Funkcja do wygenerowania URL-a z jednym rozmiarem
Open, NormalPublic1 Points

Description

Funkcja, która przyjmuje ścieżkę do pliku, liczbę oraz rozszerzenie pliku jako argument i zwraca URL-a, który będzie serwerwował to zdjęcie w zadanym rozmiarze i w zadanym formacie. Wyeksportowanie tej funkcji tak, aby była dostepna z poziomu API ImageRoutera.

Chodzi o to, abyśmy mogli wygenerować pojedynczy URL, na potrzeby np. osadzenia go w mailu czy w innych miejscach, które nie obsługują responsywnych obrazków za pomocą CSS-a