Page MenuHomeSealhub

Funkcja do wygenerowania URL-a z jednym rozmiarem
Open, NormalPublic1 Points

Description

Funkcja, która przyjmuje ścieżkę do pliku, liczbę oraz rozszerzenie pliku jako argument i zwraca URL-a, który będzie serwerwował to zdjęcie w zadanym rozmiarze i w zadanym formacie. Wyeksportowanie tej funkcji tak, aby była dostepna z poziomu API ImageRoutera.

Chodzi o to, abyśmy mogli wygenerować pojedynczy URL, na potrzeby np. osadzenia go w mailu czy w innych miejscach, które nie obsługują responsywnych obrazków za pomocą CSS-a

Event Timeline

kuba-orlik created this task.Apr 14 2021, 19:03
kuba-orlik updated the task description. (Show Details)Sep 3 2023, 18:54
luryxyt added a subscriber: luryxyt.Oct 5 2023, 20:04
kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.Oct 30 2023, 13:22
kuba-orlik changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".