Page MenuHomeSealhub

Przygotowanie poradnika do pakowania aplikacji pod yunohost
Open, NormalPublic3 Points

Description

Task polega na napisaniu po polsku praktycznego poradnika krok po kroku, jak pakować aplikację napisaną w node tak, aby działała pod YunoHost. Należy zademonstrować to na podstawie jakiejś aplikacji, najlepiej na https://github.com/calendso/calendso

Details

Coded by
Jakski
Action required from
Jakski
PHID of the last column the processing script has seen this task in
PHID-PCOL-rt4p72bfiw2fnfkxc5fl
Timestamp of the time this task got moved into the current column
1645299092344

Event Timeline

jenkins-user set Timestamp of the time this task got moved into the current column to 1645299092344.Feb 19 2022, 20:31
jenkins-user set PHID of the last column the processing script has seen this task in to PHID-PCOL-rt4p72bfiw2fnfkxc5fl.
jenkins-user added a project: Unknown Object (Project).Mar 16 2023, 17:39
jenkins-user updated Coded by, added: kuba-orlik.
jenkins-user updated Action required from, added: kuba-orlik.
jenkins-user added a subscriber: FilipI.
kuba-orlik removed a project: Unknown Object (Project).Sep 4 2023, 17:16
kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.Oct 30 2023, 13:28
kuba-orlik changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
kuba-orlik updated Coded by, added: Jakski; removed: kuba-orlik.
kuba-orlik updated Action required from, removed: kuba-orlik.