Page MenuHomeSealhub

Prekonfigurowane tryby tworzenia użytkowników
New task, NormalPublic

Description

  • twórca aplikacji może wybrać, jaki tryb zakładania konta jest wdrożony w danej aplikacji. Czy każdy może sobie sam tworzyć konto? Czy tylko admin? Czy wymagane jest potwierdzenie email?

Event Timeline

kuba-orlik created this task.Mar 13 2018, 14:05
kuba-orlik created this object in space S5 Publiczna.
kuba-orlik created this object with visibility "Public (No Login Required)".