Page MenuHomeSealhub

Aktualizacja nazw strategii dostępu
New task, NormalPublic

Description

Tak, aby nazwy odpowiadały na pytania "Who can access this resource?". Np. nie public, ale anyone.

Event Timeline

kuba-orlik created this task.Mar 14 2018, 11:13
kuba-orlik created this object in space S5 Publiczna.
kuba-orlik created this object with visibility "Public (No Login Required)".