Page MenuHomeSealhub

Wyeliminować w czysty sposób potrzebę metody `Query._pushToPipeline`
Open, NormalPublic

Description

Task kierowany dyskusjami odnośnie pliku query.js z {D187}

Polega na doprowadzeniu kodu do stanu, w którym _pushToPipeline jest niepotrzebne - aktualnie jedynym powodem jego istnienia jest to, że wewnętrzna reprezentacja $lookupów w "OR" wygląda tak: {$lookup: {}, $unwind} - jest jednym obiektem, a nie osobnym od $unwind krokiem agregacji, przez co _pushToPipeline musi je rozdzielać na dwa osobne.

Event Timeline

kuba-orlik created this object in space S5 Publiczna.
kuba-orlik created this object with visibility "Public (No Login Required)".