Page MenuHomeSealhub

Zmiana konwertera dokumentów w Etherpadzie z AbiWorda do Pandoca
Open, NormalPublic

Description

Etherpad korzysta opcjonalnie z AbiWorda do konwersji dokumentów (import/export), co powoduje liczne problemy

Pandoc radzi sobie znacznie lepiej z konwersją dokumentów. Pomysł polega na tym, aby podmienić Abiworda na Pandoca.

Event Timeline

kuba-orlik created this task.Apr 4 2018, 17:11
kuba-orlik added a project: Unknown Object (Project).
kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
kuba-orlik changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
kuba-orlik reopened this task as Open.Aug 21 2020, 15:54
Herald added a project: Unknown Object (Project). · View Herald TranscriptAug 21 2020, 15:54
kuba-orlik removed a project: Unknown Object (Project).Sun, Sep 3, 17:53