Page MenuHomeSealhub

Zmiana "links" na "depends_on" w docker_compose.yml
Closed, InvalidPublic

Description

W docker-compose.yml wykorzystywana jest wycofywana już powoli opcja links.
Propozycje

W Docker Compose kontenery zachowują wzajemną widoczność(również po nazwie) w ramach konfiguracji, dlatego links nie jest potrzebne. Mam jednak obawy, że usunięcie links może popsuć zależność kontenerów(mailcatcher i db uruchamianie przed test). W razie problemów zależność możemy wymusić opcją depends_on 2.

via https://forum.sealcode.org/t/przeglad-sealious-i-propozycje-zmian/141/1

Revisions and Commits

Event Timeline

kuba-orlik created this object in space S5 Publiczna.
kuba-orlik created this object with visibility "Public (No Login Required)".
Jakski added a revision: Restricted Differential Revision.Apr 9 2018, 20:32
piotr-ptaszynski changed the task status from Unknown Status to Invalid.Jul 17 2020, 13:12