Page MenuHomeSealhub

Dodać solenie haseł
Closed, ResolvedPublic1 Points

Revisions and Commits

rS Sealious
Restricted Differential Revision
Restricted Differential Revision

Event Timeline

kuba-orlik triaged this task as High priority.May 26 2018, 20:28
kuba-orlik created this task.
piotr-ptaszynski reopened this task as Open.May 31 2018, 17:15
piotr-ptaszynski claimed this task.

Pojawia się jeszcze pytanie - PBKDF2 jest po to, aby zwiększać kosz obliczeń (jest wolny by design). W przypadku hasła to jak najbardziej ma sens, ale mam wątpliwości czy w ogólnym przypadku również, może wtedy byłoby lepiej przepuścić to przez zwykłą funkcję haszującą (MD5, SHA1, itd.)

piotr-ptaszynski added a revision: Restricted Differential Revision.Jun 2 2018, 08:06
piotr-ptaszynski closed this task as Unknown Status.Jun 2 2018, 08:06
kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.Jun 2 2018, 13:05
kuba-orlik changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
piotr-ptaszynski changed the task status from Unknown Status to Resolved.Jun 12 2018, 07:14
Herald added a project: Unknown Object (Project). · View Herald TranscriptJul 23 2020, 08:12