Page MenuHomeSealhub

Dostosować całość aplikacji do obiektów z attachmentami
Closed, ResolvedPublic

Description

Obecnie akcje typu show czy requesty typu GET zwracają po prostu tablicę (chyba że prosimy o 1 resource). Trzeba to zmienić, aby był zwracany obiekt postaci:

{items: [...], attachments: {}}

Oczywiście zmiany trzeba też uwzględnić w EJKO.

Revisions and Commits

Restricted Differential Revision
rS Sealious
Restricted Differential Revision
AuditedRestricted Differential Revision

Event Timeline

piotr-ptaszynski changed the task status from Unknown Status to Unknown Status.Jul 24 2018, 17:10
piotr-ptaszynski triaged this task as High priority.
piotr-ptaszynski created this task.
piotr-ptaszynski created this object with visibility "Unknown Object (Project) (Project)".
piotr-ptaszynski created this object with edit policy "Unknown Object (Project) (Project)".
piotr-ptaszynski added a revision: Restricted Differential Revision.Jul 24 2018, 17:14
piotr-ptaszynski added a revision: Restricted Differential Revision.
kuba-orlik added a parent task: Unknown Object (Maniphest Task).Jul 27 2018, 15:49
kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.Jul 30 2018, 12:19
kuba-orlik changed the visibility from "Unknown Object (Project) (Project)" to "Public (No Login Required)".
piotr-ptaszynski changed the task status from Unknown Status to Resolved.Aug 1 2018, 21:19
kuba-orlik changed the task status from Resolved to Unknown Status.EditedAug 3 2018, 11:13

Hej, musiałem cofnąć tego commita w EJKO, ponieważ wszystkie testy zawodziły - zajrzyj w to proszę. Być może coś poszło nie tak przy merge'owaniu alphy?

Myślę, że najłatwiej będzie, jak zrobisz "reopen revision" w {D315}

kuba-orlik changed the task status from Unknown Status to Resolved.Aug 9 2018, 10:36

Zrobiłem fixa w {rEJKOc5c1e4406c5099dfde667fa31afe1c534c034b98}