Page MenuHomeSealhub

'null' w body powoduje error 500
Closed, ResolvedPublic

Description

Aby odtworzyć błąd, trzeba zrobić zapytanie POST do Sealiousa z content-type json, gdzie w jedno z rootowych pól ma wartość null

Revisions and Commits

Event Timeline

Pozwolę sobie zalinkować https://hub.sealcode.org/T1151 bo sytuacja jest podobna, ale tam mamy doczynienia z NaN jako wartość wybranego field-type. Nie wiem czy dla wszystkich ja sprawdziłem z int oraz text.

Chciałbym się tym zająć https://hub.sealcode.org/T1122, pytanie czy to tyczy się ustawienia wartości field-type jakiegoś konkretnego na null?

AFAIR Problem jest po stronie obsługi http, mianowicie w pliku [get-request-body.js](https://hub.sealcode.org/source/sealious/browse/alpha/lib/http/get-request-body.js)

kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.Oct 11 2018, 12:08
kuba-orlik changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
arkadiusz-wieczorek changed the task status from Unknown Status to Unknown Status.Oct 23 2018, 14:53
arkadiusz-wieczorek added a revision: Restricted Differential Revision.
arkadiusz-wieczorek changed the task status from Unknown Status to Resolved.Oct 25 2018, 11:08