Page MenuHomeSealhub

Multilanguage sitemap helper (i18n)
Open, NormalPublic2 Points

Description

Funkcja ułatwiająca robienie stron wielojęzycznych.

Przyjmuje jako argument sitemapę (albo jakąś podczęść sitemapy) oraz listę języków, i zwraca nową sitemapę. Ta nowa sitemapa tworzy "katalog" dla każdego z podanych języków. W każdym z podkatalogów jest renderowana sitemapa podana jako oryginalny argument, ale instancje s w jej wnętrzu są oznaczone konkretnym językiem. Dzięki temu komponenty będą wiedziały, w jakim języku się renderować.

W głównym drzewie strony będzie można użyć tej funkcji dowolną ilość razy.

Poniżej kilka przykładów, dla klarowności.

Przykład - prosta strona wizytówkowa

Sitemapa strony przed i18n:

const sitemap = {
 index: async () => "Witamy na naszej stronie",
 products: async () => "Oto nasze produkty"
};

daje pliki:

 • /index.html
 • /products.html

Sitemapa po i18n:

const sitemap = Sealpage.i18n(["pl", "en"], {
 index: async s =>
  s.language === "pl" ? "Witamy na naszej stronie" : "Welcome to our site",
 products: async s =>
  s.language === "pl" ? "Oto nasze produkty" : "These are our products"
});

daje pliki:

 • /pl/index.html
 • /pl/products.html
 • /en/index.html
 • /en/products.html

Details

Action required from
KamilBaczkowski, prostyfranek, Wirusik, wrzesinski-hubert, FilipI, brtkuu
PHID of the last column the processing script has seen this task in
PHID-PCOL-rt4p72bfiw2fnfkxc5fl
Timestamp of the time this task got moved into the current column
1693756907276

Revisions and Commits

Related Objects

StatusAssignedTask
OpenNone

Event Timeline

kuba-orlik changed the task status from Unknown Status to Unknown Status.Aug 1 2019, 14:19
kuba-orlik created this task.
kuba-orlik created this object in space S5 Publiczna.
kuba-orlik created this object with visibility "Public (No Login Required)".
FilipI claimed this task.
FilipI added a revision: Restricted Differential Revision.Aug 28 2019, 12:54
kuba-orlik closed this task as Unknown Status.Sep 4 2019, 13:41
kuba-orlik moved this task from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.
jenkins-user added a project: Kanban.
jenkins-user set Timestamp of the time this task got moved into the current column to 1693756907276.
jenkins-user set PHID of the last column the processing script has seen this task in to PHID-PCOL-rt4p72bfiw2fnfkxc5fl.
jenkins-user added a subscriber: FilipI.