Page MenuHomeSealhub

SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference
Closed, ResolvedPublic1 Points

Description

Aktualnie SameAsForResourceInField wspiera tylko zasoby wskazane w SingleReference, a dużo zyskamy, jeżeli będziemy też wspierać ReverseSingleReference.

Revisions and Commits

Related Objects

StatusAssignedTask
Resolvedkuba-orlik

Event Timeline

kuba-orlik created this task.Jan 27 2021, 10:52
kuba-orlik created this object in space S5 Publiczna.
kuba-orlik created this object with visibility "Public (No Login Required)".
kuba-orlik moved this task from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.Jan 28 2021, 11:08
kuba-orlik added a parent task: Restricted Maniphest Task.Jan 28 2021, 14:04
kuba-orlik set the point value for this task to 1.Jan 28 2021, 18:21

Królicza nora z tego taska. Razem z @brtkuu ustaliliśmy, że przejmę tego taska, bo stanowi fajne wprowadzenie w sealiousa, ale nie pod presją czasu

kuba-orlik claimed this task.Jan 29 2021, 18:13
kuba-orlik added a subscriber: brtkuu.
kuba-orlik added a revision: Restricted Differential Revision.Jan 31 2021, 15:27
kuba-orlik closed this task as Resolved.Jan 31 2021, 15:32
kuba-orlik moved this task from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.