Page MenuHomeSealhub

Field type reverse single reference
Closed, ResolvedPublic3 Points

Description

Field type, który

  • gdy jest polem w kolekcji X, pozwala wyświetlić w body zasoby z kolekcji Y, które wskazują na dany konkretny zasób kolekcji X w polu Z;
  • w bazie danych jest trzymany jako array;
  • pozwala filtrować po polach wskazanych kolekcji. Filtr na polu typu reverse single reference wygląda np. tak: {field: "value"} (oznacza: "pokaż zasoby z kolekcji X, na które polem Z wskazuje jakikolwiek zasób w kolekcji Y taki, że jego field ma wartość value). W [single_reference](https://github.com/sealcode/sealious-archive/blob/alpha/lib/app/base-chips/field-types/single_reference.js) jest to realizowane tak, że najpierw Sealious odpytuje o matchujące zasoby z tej kolekcji, składa ich id w jedną tablicę i zwraca filtr, który przepuszcza tylko takie zasoby, których wartość pola typu single_reference zawiera jedno z id w tym arrayu. Można zrobić coś podobnego, lub zrobić bardziej złożone, wydajniejsze rozwiązanie, które polega na modyfikacji filtru zwróconego przez dane pole
  • zakłada hook, który wykonuje się przy zmianach w podanej kolekcji i modyfikuje wartość danego pola

idzie do repo sealiousa

Revisions and Commits

Related Objects

StatusAssignedTask
Resolvedkuba-orlik

Event Timeline

bartosz-gordon added a parent task: Unknown Object (Maniphest Task).
bartosz-gordon removed a parent task: Unknown Object (Maniphest Task).Feb 23 2018, 18:40
bartosz-gordon added a parent task: Unknown Object (Maniphest Task).
bartosz-gordon mentioned this in Unknown Object (Maniphest Task).Feb 23 2018, 18:42
kuba-orlik changed the point value for this task from 2 to 3.Feb 26 2018, 10:00
kuba-orlik updated the task description. (Show Details)
kuba-orlik added a project: Sealious.
bartosz-gordon triaged this task as Very High priority.Mar 7 2018, 18:05
bartosz-gordon added a parent task: Unknown Object (Maniphest Task).Mar 7 2018, 18:07
kuba-orlik updated the task description. (Show Details)
kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.Mar 25 2018, 21:25
kuba-orlik changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
kuba-orlik moved this task from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.Mar 27 2018, 16:08
kuba-orlik edited projects, added Unknown Object (Project); removed Unknown Object (Project).
kuba-orlik changed the task status from Unknown Status to Resolved.Mar 28 2018, 10:09