Page MenuHomeSealhub

Zaktualizować strategie dostępu tak, aby korzystały tylko z aggregation_stages
Open, NormalPublic

Description

Dotychczas strategie dostępu miały tę dualność - pisaliśmy osobno get_pre_aggregation_stages i checker_function, i logika tam była mocno zdublowana. Dlatego w nowych strategiach dostępu powinniśmy tylko pisać kroki agregacji, i używać ich także przy sprawdzaniu pojedynczego zasobu.

Aby nie stracić ładnych i treściwych error messages, strategie dostępu powinny mieć funkcję getRejectionMessage albo coś w tym stylu. Ta funkcja zwracałaby ciąg znaków i metadane o błędzie (aby było wiadomo, jaki kod HTTP zwrócić)

Related Objects

StatusAssignedTask
OpenNone

Event Timeline

kuba-orlik created this task.
kuba-orlik created this object in space S5 Publiczna.
kuba-orlik created this object with visibility "Public (No Login Required)".
kuba-orlik added a subtask: Unknown Object (Maniphest Task).Mar 12 2018, 14:34
piotr-ptaszynski lowered the priority of this task from 65 to Normal.Jul 17 2020, 13:30
piotr-ptaszynski edited projects, added Sealious; removed Unknown Object (Project).