Page MenuHomeSealhub
Feed Advanced Search

Jan 31 2021

kuba-orlik closed T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference as Resolved.
Jan 31 2021, 15:32 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
kuba-orlik added a revision to T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference: Restricted Differential Revision.
Jan 31 2021, 15:27 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)

Jan 29 2021

kuba-orlik claimed T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference.
Jan 29 2021, 18:13 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)

Jan 28 2021

kuba-orlik set the point value for T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference to 1.

Królicza nora z tego taska. Razem z @brtkuu ustaliliśmy, że przejmę tego taska, bo stanowi fajne wprowadzenie w sealiousa, ale nie pod presją czasu

Jan 28 2021, 18:21 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
kuba-orlik added a parent task for T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference: Restricted Maniphest Task.
Jan 28 2021, 14:04 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
kuba-orlik moved T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.
Jan 28 2021, 11:08 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)

Jan 27 2021

kuba-orlik created T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference.
Jan 27 2021, 10:52 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)

Dec 14 2020

kuba-orlik moved T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.
Dec 14 2020, 18:36 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik merged task T1162: Ustawić arc lint w Sealiousie into Unknown Object (Maniphest Task).
Dec 14 2020, 18:32 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik moved T1162: Ustawić arc lint w Sealiousie from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.
Dec 14 2020, 18:31 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Aug 21 2020

kuba-orlik reopened T797: Zaktualizować strategie dostępu tak, aby korzystały tylko z aggregation_stages as "Open".
Aug 21 2020, 15:55 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T811: Dopisanie aggregation stages do strategii dostępu `themselves` as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T804: Prekonfigurowane tryby tworzenia użytkowników as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T834: Wyeliminować w czysty sposób potrzebę metody `Query._pushToPipeline` as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1157: Włączyć rule "no-await-in-loop" as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT as "Open".
Aug 21 2020, 15:20 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1162: Ustawić arc lint w Sealiousie as "Open".
Aug 21 2020, 15:19 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1064: Obsługa 'format' w PATCH as "Open".
Aug 21 2020, 15:19 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jul 23 2020

Herald added a project to T1122: 'null' w body powoduje error 500: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:13 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T809: Poprawić strategię dostępu NOT: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T1010: Dostosować całość aplikacji do obiektów z attachmentami: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T800: Przygotowanie interfejsu Query do optymalizacji zapytań: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T799: Optymalizacja strategii dostępu "AND": Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T936: Dodać solenie haseł: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T801: Interfejs "Query" (z metodami "and" i "or"): Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:10 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jul 17 2020

piotr-ptaszynski lowered the priority of T797: Zaktualizować strategie dostępu tak, aby korzystały tylko z aggregation_stages from 65 to Normal.
Jul 17 2020, 13:30 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
piotr-ptaszynski edited projects for T804: Prekonfigurowane tryby tworzenia użytkowników, added: Sealious (aktualna wersja); removed Unknown Object (Project).
Jul 17 2020, 13:28 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
piotr-ptaszynski changed the status of T798: Optymalizacja strategii dostępu "OR" from Unknown Status to Resolved.
Jul 17 2020, 13:16 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
piotr-ptaszynski changed the status of T810: Aktualizacja nazw strategii dostępu from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:15 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T851: Usunąć niepotrzebne targety z Makefile from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:13 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T854: Zmiana "links" na "depends_on" w docker_compose.yml from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T886: Dodać htmlFor do ResourceSelectPure.jsx from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:09 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jul 13 2020

piotr-ptaszynski changed the status of T1156: Solve "max-lines-per-function"/"max-lines" warnings from Unknown Status to Invalid.
Jul 13 2020, 14:36 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski renamed T1157: Włączyć rule "no-await-in-loop" from Solve "no-await-in-loop" warning to Włączyć rule "no-await-in-loop".
Jul 13 2020, 14:35 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T1157: Włączyć rule "no-await-in-loop" from Invalid to Unknown Status.
Jul 13 2020, 14:34 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T1157: Włączyć rule "no-await-in-loop" from Unknown Status to Invalid.
Jul 13 2020, 14:34 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski updated the task description for T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT.
Jul 13 2020, 14:22 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jun 21 2020

piotr-ptaszynski changed the status of T819: "attachments" przy single_reference from Unknown Status to Resolved.
Jun 21 2020, 18:23 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jul 27 2019

bartosz-gordon placed T807: Dokumentacja klasy SpecialFilters i field-type text up for grabs.
Jul 27 2019, 16:20 · Sealious (aktualna wersja)

Jul 16 2019

bartosz-gordon changed the status of T886: Dodać htmlFor do ResourceSelectPure.jsx from Unknown Status to Unknown Status.
Jul 16 2019, 19:27 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
bartosz-gordon abandoned D362: ESLint config and error fixes.
Jul 16 2019, 17:50 · Sealious (aktualna wersja)

May 23 2019

arkadiusz-wieczorek added a watcher for Sealious (aktualna wersja): arkadiusz-wieczorek.
May 23 2019, 21:03
arkadiusz-wieczorek updated the image for Sealious (aktualna wersja) from F20004: profile to F75684: profile.
May 23 2019, 21:01

Feb 19 2019

kuba-orlik shifted T999: Zmniejszać zbyt wysokie logo w formularzu logowania from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
Feb 19 2019, 16:40 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Dec 10 2018

piotr-ptaszynski changed the status of T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia from Unknown Status to Resolved.
Dec 10 2018, 10:04 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia, a subtask of T819: "attachments" przy single_reference, from Unknown Status to Resolved.
Dec 10 2018, 10:04 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Nov 5 2018

kuba-orlik added a comment to T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT.

Dlaczego? Przecież to są operacje zupełnie tożsame - jak ktoś ma uprawnienia tylko na PUT, to może zrobić dokładnie takie same zmiany jak ktoś, kto ma tylko PATCH - i vice versa!

Nov 5 2018, 12:01 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
arkadiusz-wieczorek added a comment to T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT.

Wydaje mi się że uprawnienia dla PATCH i PUT powinny pozostać rozdzielone.

Nov 5 2018, 11:14 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik lowered the priority of T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT from High to Above Normal.
Nov 5 2018, 10:56 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik lowered the priority of T1064: Obsługa 'format' w PATCH from High to Above Normal.
Nov 5 2018, 10:55 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik shifted T1064: Obsługa 'format' w PATCH from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
Nov 5 2018, 10:55 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 25 2018

Stanislaw-Golebiewski closed T991: Stworzyć prosty tutorial tworzenia API w Sealiousie. as Resolved.
Oct 25 2018, 11:28 · Sealious (aktualna wersja)
arkadiusz-wieczorek changed the status of T1122: 'null' w body powoduje error 500 from Unknown Status to Resolved.
Oct 25 2018, 11:08 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 23 2018

arkadiusz-wieczorek changed the status of T1122: 'null' w body powoduje error 500 from Unknown Status to Unknown Status.
Oct 23 2018, 14:53 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
arkadiusz-wieczorek added a revision to T1122: 'null' w body powoduje error 500: Restricted Differential Revision.
Oct 23 2018, 14:53 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 22 2018

arkadiusz-wieczorek claimed T1122: 'null' w body powoduje error 500.
Oct 22 2018, 10:34 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 11 2018

kuba-orlik triaged T1162: Ustawić arc lint w Sealiousie as Above Normal priority.
Oct 11 2018, 18:53 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik changed the visibility for D362: ESLint config and error fixes.
Oct 11 2018, 12:12 · Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik added a project to D362: ESLint config and error fixes: Sealious (aktualna wersja).
Oct 11 2018, 12:11 · Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik shifted Sealious (aktualna wersja) from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
Oct 11 2018, 12:08
kuba-orlik shifted T1122: 'null' w body powoduje error 500 from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
Oct 11 2018, 12:08 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik shifted T1157: Włączyć rule "no-await-in-loop" from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
Oct 11 2018, 12:08 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik shifted T1156: Solve "max-lines-per-function"/"max-lines" warnings from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
Oct 11 2018, 12:08 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 10 2018

bartosz-gordon renamed T1156: Solve "max-lines-per-function"/"max-lines" warnings from Solve "max-lines-per-function" warnings to Solve "max-lines-per-function"/"max-lines" warnings.
Oct 10 2018, 18:04 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
bartosz-gordon created T1157: Włączyć rule "no-await-in-loop".
Oct 10 2018, 17:59 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
bartosz-gordon created T1156: Solve "max-lines-per-function"/"max-lines" warnings.
Oct 10 2018, 17:54 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 9 2018

kuba-orlik added a comment to T1122: 'null' w body powoduje error 500.

AFAIR Problem jest po stronie obsługi http, mianowicie w pliku [get-request-body.js](https://hub.sealcode.org/source/sealious/browse/alpha/lib/http/get-request-body.js)

Oct 9 2018, 12:10 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 8 2018

arkadiusz-wieczorek added a comment to T1122: 'null' w body powoduje error 500.

Chciałbym się tym zająć https://hub.sealcode.org/T1122, pytanie czy to tyczy się ustawienia wartości field-type jakiegoś konkretnego na null?

Oct 8 2018, 15:26 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
arkadiusz-wieczorek renamed T1064: Obsługa 'format' w PATCH from Obsluga 'format' w PATCH to Obsługa 'format' w PATCH.
Oct 8 2018, 15:23 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
arkadiusz-wieczorek added a comment to T1122: 'null' w body powoduje error 500.

Pozwolę sobie zalinkować https://hub.sealcode.org/T1151 bo sytuacja jest podobna, ale tam mamy doczynienia z NaN jako wartość wybranego field-type. Nie wiem czy dla wszystkich ja sprawdziłem z int oraz text.

Oct 8 2018, 15:08 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 3 2018

bartosz-gordon changed the status of T830: Dokumentacja i testy app.emit from Unknown Status to Invalid.
Oct 3 2018, 19:13 · Sealious (aktualna wersja)

Sep 30 2018

kuba-orlik created T1122: 'null' w body powoduje error 500.
Sep 30 2018, 16:32 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Sep 27 2018

piotr-ptaszynski closed T819: "attachments" przy single_reference as Unknown Status.
Sep 27 2018, 06:21 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia from Unknown Status to Unknown Status.
Sep 27 2018, 06:19 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia, a subtask of T819: "attachments" przy single_reference, from Unknown Status to Unknown Status.
Sep 27 2018, 06:19 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Sep 21 2018

kuba-orlik added a comment to T1064: Obsługa 'format' w PATCH.

Pamiętaj o polach typu cached-value i single-reference, oraz o wszelkich hookach, które mogą się wykonać w trakcie

Sep 21 2018, 20:31 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Sep 20 2018

piotr-ptaszynski added a comment to T1064: Obsługa 'format' w PATCH.

Nie jestem przekonany czy coś takiego ma sens. Wydaje mi się, że kiedy robi się PATCH, to raczej dysponujemy na froncie tymi odświeżonymi danymi (bo je wysłaliśmy w ramach requestu).

Sep 20 2018, 05:43 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Sep 12 2018

piotr-ptaszynski added a revision to T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia: Restricted Differential Revision.
Sep 12 2018, 07:52 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Aug 26 2018

piotr-ptaszynski added a revision to T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia: Restricted Differential Revision.
Aug 26 2018, 12:27 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski added a revision to T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia: D350: Move collection fields to root in response.
Aug 26 2018, 12:02 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Aug 23 2018

piotr-ptaszynski updated the task description for T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia.
Aug 23 2018, 07:37 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski triaged T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia as Very High priority.
Aug 23 2018, 07:37 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Aug 21 2018

michal.starski added a member for Sealious (aktualna wersja): michal.starski.
Aug 21 2018, 14:03

Aug 20 2018

kuba-orlik triaged T1064: Obsługa 'format' w PATCH as High priority.
Aug 20 2018, 12:09 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik closed T852: Zdiagnozować powód powolności testów as Resolved.
Aug 20 2018, 11:31 · Sealious (aktualna wersja)

Aug 19 2018

piotr-ptaszynski added a revision to T819: "attachments" przy single_reference: Restricted Differential Revision.
Aug 19 2018, 19:43 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Aug 13 2018

kuba-orlik added a revision to T852: Zdiagnozować powód powolności testów: Restricted Differential Revision.
Aug 13 2018, 16:39 · Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik added a revision to T852: Zdiagnozować powód powolności testów: Restricted Differential Revision.
Aug 13 2018, 12:09 · Sealious (aktualna wersja)

Aug 9 2018

kuba-orlik changed the status of T978: Aktualizacja dependencies sealiousa from Unknown Status to Resolved.
Aug 9 2018, 12:43 · Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik changed the status of T1010: Dostosować całość aplikacji do obiektów z attachmentami from Unknown Status to Resolved.

Zrobiłem fixa w {rEJKOc5c1e4406c5099dfde667fa31afe1c534c034b98}

Aug 9 2018, 10:36 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik changed the status of T1010: Dostosować całość aplikacji do obiektów z attachmentami, a subtask of T819: "attachments" przy single_reference, from Unknown Status to Resolved.
Aug 9 2018, 10:36 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Aug 7 2018

michal.starski changed the status of T1017: Zaktualizować parcel-bundler w sealious-template from Unknown Status to Resolved.
Aug 7 2018, 19:31 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski added a revision to T819: "attachments" przy single_reference: Restricted Differential Revision.
Aug 7 2018, 07:25 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Aug 6 2018

kuba-orlik added a comment to T852: Zdiagnozować powód powolności testów.

Mam podejrzenie, że ta powolność może być spowodowana faktem, że Sealious przy każdym teście odkrywa, że aplikacja jest pusta i dokonuje wysyłki maila z rejestracją...

Aug 6 2018, 21:31 · Sealious (aktualna wersja)

Aug 3 2018

kuba-orlik changed the status of T1010: Dostosować całość aplikacji do obiektów z attachmentami from Resolved to Unknown Status.

Hej, musiałem cofnąć tego commita w EJKO, ponieważ wszystkie testy zawodziły - zajrzyj w to proszę. Być może coś poszło nie tak przy merge'owaniu alphy?

Aug 3 2018, 11:13 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik changed the status of T1010: Dostosować całość aplikacji do obiektów z attachmentami, a subtask of T819: "attachments" przy single_reference, from Resolved to Unknown Status.
Aug 3 2018, 11:13 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Aug 2 2018

michal.starski closed T1017: Zaktualizować parcel-bundler w sealious-template as Unknown Status.
Aug 2 2018, 12:44 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
michal.starski added a revision to T1017: Zaktualizować parcel-bundler w sealious-template: Restricted Differential Revision.
Aug 2 2018, 12:44 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik added a comment to T852: Zdiagnozować powód powolności testów.

Yep - https://hub.sealcode.org/rS16e581fafb435f8324d8c342ce7b03b78ee12155#change-YX2hXNLOVQTe

Aug 2 2018, 11:15 · Sealious (aktualna wersja)