Page MenuHomeSealhub

michal.starski (Michał Starski)
User

Projects

Today

 • Clear sailing ahead.

Tomorrow

 • Clear sailing ahead.

Wednesday

 • Clear sailing ahead.

User Details

User Since
Oct 16 2017, 15:34 (339 w, 6 d)
Availability
Available

mail: michal.starski@pm.me

Metoda pingowania: proszę mnie pingnąć na Telegramie

Recent Activity

Query Overheated

This query took too long, so only some results are shown. Learn More

Feb 9 2021

michal.starski updated michal.starski.
Feb 9 2021, 09:37

Jul 23 2020

michal.starski committed rS7df9798ce598: Fixed display_hints for collections.
Fixed display_hints for collections
Jul 23 2020, 08:13
michal.starski committed rS41fc052bb01f: Added support for complex data sent as multipart/form-data.
Added support for complex data sent as multipart/form-data
Jul 23 2020, 08:13
michal.starski committed rS9160f87463f9: Fix 500 error when requesting non-existing image format, swich to sharp.
Fix 500 error when requesting non-existing image format, swich to sharp
Jul 23 2020, 08:13
michal.starski committed rSed07a6aa4198: Added GetCustomResource component.
Added GetCustomResource component
Jul 23 2020, 08:13
michal.starski committed rS045eb86d6d94: Added time-units class.
Added time-units class
Jul 23 2020, 08:13
michal.starski committed rSe4ccd4abcd52: Refactored ResourceDropdown component to use collection.jsx instead of….
Refactored ResourceDropdown component to use collection.jsx instead of…
Jul 23 2020, 08:13
michal.starski committed rSdd05a10785f9: API Change: unify get_forced_* methods in Cosealious' Collection.
API Change: unify get_forced_* methods in Cosealious' Collection
Jul 23 2020, 08:13
michal.starski committed rS863becd2db01: Pass class instead of instance for QueryStore in Cosealious's Collection.
Pass class instead of instance for QueryStore in Cosealious's Collection
Jul 23 2020, 08:12
michal.starski committed rS42d96f680273: Ref T979 - Changed email field to required in registration-intent.js.
Ref T979 - Changed email field to required in registration-intent.js
Jul 23 2020, 08:12
michal.starski committed rSadc5d90892ad: Ref T973.
Ref T973
Jul 23 2020, 08:12

Dec 7 2019

michal.starski committed rSEALPAGE753cdf51fe34: Optymalizacja plików graficznych w Sealpage'u.
Optymalizacja plików graficznych w Sealpage'u
Dec 7 2019, 11:04

Sep 28 2019

michal.starski added a comment to T1711: Responsive-image: automatyczna dedukcja `resolutions` na podstawie `sizes`.

Jaka miałaby być zależność pomiędzy sizes a listą rozdzielczości?

Sep 28 2019, 10:16 · Paid, ImageRouter, Kanban

Sep 21 2019

michal.starski committed rSEALPAGE574e3fcf0811: Dodano wsparcie dla Typescripta na backendzie, przepisanie na typescript….
Dodano wsparcie dla Typescripta na backendzie, przepisanie na typescript…
Sep 21 2019, 17:25

Sep 19 2019

michal.starski committed rSEALPAGEf6f96ae6b94d: Dodano możliwość konfiguracji ustawień całej strony.
Dodano możliwość konfiguracji ustawień całej strony
Sep 19 2019, 10:04

Sep 18 2019

michal.starski committed rS05cf45148f55: Fixed display_hints for collections.
Fixed display_hints for collections
Sep 18 2019, 13:31

Sep 9 2019

michal.starski committed rSed0e95c41971: Added support for complex data sent as multipart/form-data.
Added support for complex data sent as multipart/form-data
Sep 9 2019, 08:21

Sep 7 2019

michal.starski committed rSEALPAGE3b60181db2da: Podstawowa konfiguracja typescripta przerobienie index.jsx na index.tsx w admin….
Podstawowa konfiguracja typescripta przerobienie index.jsx na index.tsx w admin…
Sep 7 2019, 06:59

Sep 3 2019

michal.starski committed rS5c7dd3103e32: Fix 500 error when requesting non-existing image format, swich to sharp.
Fix 500 error when requesting non-existing image format, swich to sharp
Sep 3 2019, 13:41

Aug 23 2019

michal.starski committed rSEALPAGE206bc93234a1: Zmniejszono zużycie CPU przy komendzie sealpage admin.
Zmniejszono zużycie CPU przy komendzie sealpage admin
Aug 23 2019, 08:39

Aug 13 2019

michal.starski committed rSEALPAGE02db10a41d4b: Implementacja komponentu Button + mały fix do 'fonts_require'.
Implementacja komponentu Button + mały fix do 'fonts_require'
Aug 13 2019, 20:19
michal.starski committed rSEALPAGE064d671f7329: Implementacja kontenera oraz komponentów z floating label.
Implementacja kontenera oraz komponentów z floating label
Aug 13 2019, 17:48

Aug 8 2019

michal.starski committed rSEALPAGEb3d297c99e00: ResponsiveImage - automatyczne tworzenie tablicy szeorkości zdjęcia.
ResponsiveImage - automatyczne tworzenie tablicy szeorkości zdjęcia
Aug 8 2019, 09:35
michal.starski committed rSEALPAGEc67ffc9d8f97: Przeniesienie inicjalizacji komponentów do klasy S.
Przeniesienie inicjalizacji komponentów do klasy S
Aug 8 2019, 09:25

Aug 6 2019

michal.starski committed rSEALPAGE7fc154765797: Dodano loading indicator do zapytań HTTP.
Dodano loading indicator do zapytań HTTP
Aug 6 2019, 08:14

Jul 17 2019

michal.starski committed rSEALPAGE6547705a95ad: HOTFIX - removed transition on height property on the sidebar.
HOTFIX - removed transition on height property on the sidebar
Jul 17 2019, 11:30
michal.starski committed rSEALPAGE337808b42e42: Implementacja komponentu Sidebar.
Implementacja komponentu Sidebar
Jul 17 2019, 11:23
michal.starski committed rSEALPAGE3e73509457e3: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image
Jul 17 2019, 06:54
michal.starski closed D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
Jul 17 2019, 06:54

Jul 16 2019

michal.starski updated the diff for D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
 • promisified fs.readdir
Jul 16 2019, 14:02

Jul 13 2019

michal.starski updated the diff for D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
 • improved ResponsiveImage tests
Jul 13 2019, 09:52

Jul 11 2019

michal.starski updated the diff for D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
 • applied diff suggestions
 • fixed test to have adjustable file hash
Jul 11 2019, 12:21

Jul 10 2019

michal.starski added a comment to D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.

@kuba-orlik patrzyłeś/wykonywałeś npm test? Czy jest on dobrze napisany?

Jul 10 2019, 14:33
michal.starski updated the diff for D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
 • renamed plugin -> externalComponents
 • changes in responsive-image.html.js
Jul 10 2019, 14:32

Jul 9 2019

michal.starski committed rSEALPAGE2fac3e452830: Implementacja komponentu Navbar + konfiguracja webpacka dla .scss i .svg.
Implementacja komponentu Navbar + konfiguracja webpacka dla .scss i .svg
Jul 9 2019, 22:52

Jul 8 2019

michal.starski updated the diff for D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
 • Added some docs about Plugins
Jul 8 2019, 14:52

Jul 3 2019

michal.starski updated the diff for D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
 • merge
 • initial responsive-image refactor for webp support
 • removed unnecessary files and fixed tests for the new api
Jul 3 2019, 11:58

Jul 2 2019

michal.starski accepted D625: Mozliwość dodawania plików ubocznych - s.addOutputFile.

Jest okej, zapoznałem się ze zmianami, po wylądowaniu domerguje mojego taska.

Jul 2 2019, 13:42

Jun 15 2019

michal.starski committed rSEALPAGEcba7221906bc: Dodano możliwość tworzenia Pluginów (Customowych Komponentów).
Dodano możliwość tworzenia Pluginów (Customowych Komponentów)
Jun 15 2019, 21:30

Jun 4 2019

michal.starski requested review of D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.

W tym momencie nie można wylądować ze względu na występujący error

TypeError: Error.captureStackTrace is not a function

Możesz przytoczyć cały stack?

Jun 4 2019, 01:26

Jun 3 2019

michal.starski requested review of D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
Jun 3 2019, 18:50

May 30 2019

michal.starski requested review of D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
May 30 2019, 21:56
michal.starski planned changes to D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.

W tym momencie nie można wylądować ze względu na występujący error

May 30 2019, 21:56
michal.starski committed rSEALPAGE9dde8251492c: Dodano możliwość edycji elementów kolekcji.
Dodano możliwość edycji elementów kolekcji
May 30 2019, 17:48

May 25 2019

michal.starski updated the diff for D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
 • adjusted ResponsiveImage for the new Component API
May 25 2019, 15:03

May 24 2019

michal.starski updated the diff for D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
 • moved after() to be after describe
May 24 2019, 15:10

May 23 2019

michal.starski added inline comments to D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
May 23 2019, 20:27
michal.starski updated the diff for D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
 • applied diff suggestions, removed local abs path from test
May 23 2019, 20:27

May 22 2019

michal.starski updated the diff for D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
 • fixed tests
 • improved file type checking by checking its mime type
May 22 2019, 23:52
michal.starski requested review of D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
May 22 2019, 11:09
michal.starski added a comment to D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.

Tak, wcięcia mam ustawione na 4 i taby.

May 22 2019, 11:09

May 21 2019

michal.starski requested review of D620: Dodanie obsługi .webp do komponentu responsive-image.
May 21 2019, 22:56