Page MenuHomeSealhub

kuba-orlik (Kuba Orlik)
CEOAdministrator

Details

User Since
Jan 30 2017, 18:27 (346 w, 3 d)
Roles
Administrator
Availability
Available

mail: kuba.orlik@sealcode.org
irc (freenode): kuba-orlik

Metoda pingowania: dostaję powiadomienia email, nie trzeba mnie dodatkowo pingować

Event Timeline

kuba-orlik updated this object.Jan 31 2017, 21:13
kuba-orlik updated this object.
kuba-orlik updated this object.Jun 2 2018, 13:31
Notifications sent this user a test notification.Mar 25 2020, 17:14
Notifications sent this user a test notification.
Notifications sent this user a test notification.Jun 19 2020, 16:39
Notifications sent this user a test notification.
Notifications sent this user a test notification.Aug 7 2020, 13:30
Notifications sent this user a test notification.Aug 8 2020, 13:55
Notifications sent this user a test notification.Feb 1 2021, 15:45
Notifications sent this user a test notification.
Notifications sent this user a test notification.
Notifications sent this user a test notification.Feb 5 2021, 12:29
Notifications sent this user a test notification.
kuba-orlik updated this object.Feb 9 2021, 09:27
kuba-orlik updated this object.Feb 9 2021, 09:31
Notifications sent this user a test notification.May 16 2021, 19:33
Notifications sent this user a test notification.