Page MenuHomeSealhub

Review workflow
Updated 1,312 Days AgoPublic

Jak pracujemy nad taskiem w trybie review.

W sekcji "Document Hierarchy" poniżej znajdują się linki do opisu każdego z kroków Review Workflow

Last Author
kuba-orlik
Last Edited
Aug 26 2019, 17:13

Event Timeline

kuba-orlik created this document.Sep 9 2017, 22:20
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)Sep 10 2017, 13:04
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)Sep 10 2017, 13:26
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)Sep 10 2017, 14:09
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)Sep 10 2017, 18:38
arkadiusz-wieczorek edited the content of this document. (Show Details)Sep 16 2017, 14:42
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)Sep 26 2017, 21:27
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)Sep 26 2017, 21:30
kuba-orlik added a project: Unknown Object (Project).Jul 30 2018, 17:06
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)Nov 7 2018, 17:50
kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.Nov 21 2018, 19:05
kuba-orlik changed the title from Review-workflow to Review workflow.Aug 26 2019, 17:13