Page MenuHomeSealhub

Sposób pracy z taskami komercyjnymi
Updated 1,249 Days AgoPublic

W Sealcode możesz zdobywać doświadczenie przy tworzeniu projektów open-source, a także przy pracach nad prawdziwymi projektami komercyjnymi.

Ten dokument opisuje szczegóły formalne i procesowe pracy nad taskami komercyjnymi.

image.png (169×1 px, 9 KB)

Elastyczność

Stawiamy na maksymalną elastyczność realizacji zadań i komunikacji w zespole. Dzięki temu pracę w Sealcode możesz pogodzić ze studiami, inną pracą, lub jakimikolwiek innymi życiowymi zobowiązaniami.

Naszym celem jest przede wszystkim aby pracowało się przyjemnie - i uważamy, że elastyczność i samodzielne decydowanie o tym, jak się gospodaruje swoim czasem są do tego kluczowe.

Formalności

Aby wykonywać taski komercyjne i móc dostawać za nie wynagrodzenie, potrzebujemy umowy. Zawieramy z programistami umowę ramową o dzieło:

W dużym uproszczeniu ta umowa nie zobowiązuje Cię do niczego, ale zobowiązuje Sealcode do wypłacenia Ci pieniędzy za każdy wykonany task komercyjny.

Przydział zadań

W Sealcode nie ma przełożonego, który mówi Ci, co kiedy masz robić. Projekty są starannie rozpisywane na taski tak, aby każdy programista wiedział, co aktualnie jest do zrobienia i ma pełną swobodę wyboru zadań. Oczywiście w razie wątpliwości mentor wskaże odpowiednie zadanie, i osoby zaczynające w Sealcode na początku z chęcią korzystają z takiego wsparcia, a potem samodzielnie przydzielają sobie zadania i angażują się w ich wykonanie.

Wynagrodzenie

W Sealcode nie rozliczamy się za godziny, tylko za wykonane zadania. Dzięki temu nie musisz się martwić o śledzenie czasu pracy, głowić się czy wliczać przerwy itp.

Każde zadanie ma przydzieloną ilość punktów. Punkty określają poziom złożoności zadania. Na początku pracy nad danym projektem ustalamy z Tobą jaka jest w nim stawka netto w PLN za punkt. Co jakiś (wybrany przez Ciebie) czas dostajesz wynagrodzenie za uzbierane punkty na swoje konto bankowe. Pomagamy sporządzić rachunek do umowy o dzieło, aby wszystko się zgadzało.

Możesz wypłacać pieniądze nawet co tydzień, jeżeli chcesz. Wszystko zależy od tego, kiedy wystawisz rachunek.

Za wykonanie code review w danym projekcie też przysługuje wynagrodzenie, według zasad ustalonych w ramach tego projektu.

Code review

Wszystkie taski podlegają przed wylądowaniem starannemu code review. Pomaga to zachować wysoką jakosć kodu oraz jest wsparciem dla osób, które czują się jeszcze niepewnie w danej technologii. W trakcie review podpowiadamy, jak kod napisać sprawniej i upewniamy się, że spełnia Standardy Sealcode'u

Tags
None
Referenced Files
F179095: umowa-ramowa-ogolna.odt
Feb 9 2021, 15:52
F179096: image.png
Feb 9 2021, 15:52
Subscribers
None
Last Author
kuba-orlik
Last Edited
Feb 9 2021, 16:18

Event Timeline

kuba-orlik changed the title from Komercyjne to Sposób pracy z taskami komercyjnymi.Feb 9 2021, 15:59
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)