Page MenuHomeSealhub

Docker i docker-compose
Updated 45 Days AgoPublic

Instalacja Dockera w wersji 17.06.0 ce i Docker-compose w wersji 1.16.1

Docker

Wystarczy przejść wszytkie kroki z oficjalnego tutoriala. NIE instaluj dockera za pomocą Ubuntu Software lub Snap

Na Manjaro:

sudo pacman -Syu docker
sudo pacman -Syu docker-compose

Szczegółowe informacje można na wiki Archa: https://wiki.archlinux.org/index.php/Docker

Docker-compose

Źródło: https://docs.docker.com/compose/install/#install-compose

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli dostajesz informację "Docker daemon is not running":

 1. Jeżeli jesteś świeżo po instalacji dockera, pomóc może restart kompa
 1. spróbuj odpalić komendę jako sudo - jeżeli to pomogło, to znaczy że Twój aktualny użytkownik nie ma uprawnień do komunikacji z demonem dockerowym. Aby dodać te uprawnienia, dopisz aktualnego użytkownika do grupy "docker":
sudo gpasswd -a $USER docker

i wyloguj się ze swojego konta w systemie (np. Manjaro, Ubuntu) i zaloguj ponownie. Jeżeli to nie pomoże, to zrestartuj maszynę.

 1. Upewnij się, że demon dockerowy jest uruchomiony (za pomocą systemctl lub service, zależnie od Twojej dystrybucji)

  Jeżeli dostajesz informacje, że deamon dockerowy nie jest uruchomiony, spróbuj polecenia:

  systemctl enable docker && systemctl start docker

Szczegółowe instrukcje dla Windowsa:

Wymagania

 • Windows 10 64bit: Pro, Enterprise lub Education (1607 Anniversary Update, Build 14393 lub późniejszy).
 • Włączona wirtualizacja w opcjach BIOS.
 • Procesor z obsługą SLAT (dla Intela EPT, dla AMD NPT).
 • Co najmniej 4GB RAM.
 • Zainstalowany Git for Windows z MinGW (MinTTY) - domyślnie instalowany z Gitem

Przebieg instalacji

 1. Uaktywniamy Hyper-V i Kontenery w Funkcjach Systemu Windows Panel Sterowania -> Programy -> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows
 2. Pobieramy i instalujemy Docker CE dla Windowsa link, pod koniec instalacji odznaczamy opcje używania Windowsowych kontenerów.
 3. Wgrywanie portów do Gita
  1. Wchodzimy na stronę a następnie pobieramy make-4.2.1-without-guile-w32-bin.zip , libcrypt-w32-bin.zip oraz wget-1.16.1-w32-bin.zip
  2. Wypakujemy pobrane pliki w folderze MinGW C:\Program Files\Git\mingw64, podmiana istniejących plików nie jest zalecana.
  3. Od teraz w Git Bash działają make build itp

Problemy

 • Użytkownicy z kontem bez hasła nie mogą zamontować folderów. Trzeba ustawić hasło na koncie albo stworzyć nowego użytkownika Windowsa z hasłem.
 • Błąd client version 1.22 is too old. Minimum supported API version is 1.24, please upgrade your client to a newer version w tym przypadku pomogła zmiana wartości version na 2.1 w pliku docker-compose.yml później można spróbować powrócić na poprzednią wartość
Last Author
kuba-orlik
Last Edited
Feb 29 2024, 18:49

Event Timeline

bartosz-gordon edited the content of this document. (Show Details)
kuba-orlik changed the title from Docker I Docker-compose to Docker i Docker-compose.Oct 1 2017, 10:12
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)
kuba-orlik added a project: Unknown Object (Project).Jul 20 2018, 13:55
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)
kuba-orlik changed the title from Docker i Docker-compose to Docker i docker-compose.Nov 15 2018, 22:22
kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.Feb 12 2021, 11:47