Page MenuHomeSealhub

Optymalizacja strategii dostępu "OR"
Closed, ResolvedPublic2 Points

Description

Tak, aby poprawnie łączyła dowolne kroki agregacji z innych strategii dostępu, przy użyciu interfejsu Query

Potrzebne jest użycie logiki pierwszego rzędu. Skrócony opis tutaj: https://forum.sealcode.org/t/sealious-reimplementacja-agregacji/74/3?u=kuba-orlik

Event Timeline

kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
kuba-orlik changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
kuba-orlik renamed this task from Reimplementacja strategii dostępu "OR" to Optymalizacja strategii dostępu "OR".Mar 13 2018, 09:29
kuba-orlik lowered the priority of this task from High to 65.Mar 22 2018, 10:53
kuba-orlik raised the priority of this task from 65 to Very High.Mar 26 2018, 21:40
kuba-orlik lowered the priority of this task from Very High to High.Mar 29 2018, 12:37
kuba-orlik lowered the priority of this task from High to Normal.Jul 24 2018, 16:29
piotr-ptaszynski changed the task status from Unknown Status to Resolved.Jul 17 2020, 13:16