Page MenuHomeSealhub

Interfejs "Query" (z metodami "and" i "or")
Closed, ResolvedPublic2 Points

Description

Pozwala na bardziej intuicyjne budowanie kroków agregacji ("aggregation stages").

Interfejs wygląda następująco:

const query = new Query("books");

query.lookup({
	from: "authors",
	localField: "body.author",
	foreignField: "sealious_id",
	as: "author",
});

query.match({
	author: { "body.name": "Mickiewicz" },
});
  • klasa potrafi łączyć dwie lub więcej kwerendy spójnikiem AND (łączy tablice kroków agregacji)
  • klasa potrafi łączyć dwie lub więcej kwerendy spójnikiem OR (robi manewr przy użyciu $facet, opisany tutaj)

Revisions and Commits

rS Sealious
Restricted Differential Revision
Restricted Differential Revision

Related Objects

Event Timeline

kuba-orlik created this object in space S5 Publiczna.
kuba-orlik created this object with visibility "Public (No Login Required)".
kuba-orlik renamed this task from Interfejs "Query" to Interfejs "Query" (z metodami "and" i "or").Mar 13 2018, 10:17
kuba-orlik merged a task: Unknown Object (Maniphest Task).
kuba-orlik added a parent task: Unknown Object (Maniphest Task).
kuba-orlik added subscribers: piotr-ptaszynski, Unknown Object (Project).
kuba-orlik added a parent task: Unknown Object (Maniphest Task).Mar 13 2018, 14:11
piotr-ptaszynski added a revision: Restricted Differential Revision.Mar 14 2018, 07:49
kuba-orlik changed the task status from Unknown Status to Unknown Status.Mar 14 2018, 10:53
kuba-orlik triaged this task as Very High priority.Mar 26 2018, 21:40
kuba-orlik moved this task from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.Mar 27 2018, 16:07
kuba-orlik edited projects, added Unknown Object (Project); removed Unknown Object (Project).
bartosz-gordon changed the task status from Unknown Status to Resolved.Mar 29 2018, 12:40