Page MenuHomeSealhub

Optymalizacja strategii dostępu "AND"
Closed, ResolvedPublic3 Points

Description

Tak, aby poprawnie łączyła dowolne kroki agregacji ($match i $lookup) zwrócone przez łączone strategie dostępu (przy użyciu interfejsu Query.

Przyda się algorytm Kahna - https://forum.sealcode.org/t/sealious-reimplementacja-agregacji/74/9

Event Timeline

kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
kuba-orlik changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
kuba-orlik renamed this task from Reimplementacja strategii dostępu "AND" to Optymalizacja strategii dostępu "AND".Mar 13 2018, 09:30
kuba-orlik triaged this task as Very High priority.Mar 26 2018, 21:40
kuba-orlik lowered the priority of this task from Very High to High.Mar 29 2018, 12:37
piotr-ptaszynski moved this task from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.Mar 30 2018, 06:20
piotr-ptaszynski edited projects, added Unknown Object (Project); removed Unknown Object (Project).
kuba-orlik edited projects, added Unknown Object (Project); removed Unknown Object (Project).Mar 30 2018, 07:28

Przenoszę z powrotem z Ejko (wersja beta) do #ejko - tej optymalizacji nie musimy mieć do wersji beta ;)

kuba-orlik changed the point value for this task from 2 to 3.Apr 15 2018, 14:01

Dodaję jeden punkt, bo to jest naprawdę duża rzecz

piotr-ptaszynski changed the task status from Unknown Status to Unknown Status.Jun 20 2018, 17:56
piotr-ptaszynski changed the task status from Unknown Status to Resolved.Jul 18 2018, 18:57
piotr-ptaszynski changed the status of subtask T800: Przygotowanie interfejsu Query do optymalizacji zapytań from Unknown Status to Resolved.
kuba-orlik mentioned this in Unknown Object (Maniphest Task).Jul 23 2018, 11:45