Page MenuHomeSealhub

Poprawić strategię dostępu NOT
Closed, ResolvedPublic

Description

Tak, aby

  • nie zjadała $lookupów
  • zachowywała się zgodnie z logiką pierwszego rzędu

Revisions and Commits

rS Sealious
Restricted Differential Revision
Restricted Differential Revision

Event Timeline

kuba-orlik triaged this task as High priority.Mar 14 2018, 10:53
kuba-orlik created this task.
kuba-orlik created this object in space S5 Publiczna.
kuba-orlik created this object with visibility "Public (No Login Required)".
kuba-orlik changed the status of subtask T801: Interfejs "Query" (z metodami "and" i "or") from Unknown Status to Unknown Status.
bartosz-gordon changed the status of subtask T801: Interfejs "Query" (z metodami "and" i "or") from Unknown Status to Resolved.Mar 29 2018, 12:40
piotr-ptaszynski reopened this task as Open.Apr 15 2018, 15:03
piotr-ptaszynski claimed this task.
piotr-ptaszynski added a revision: Restricted Differential Revision.Jul 25 2018, 14:39
piotr-ptaszynski closed this task as Unknown Status.Jul 25 2018, 14:40
piotr-ptaszynski changed the task status from Unknown Status to Resolved.Aug 1 2018, 21:25
Herald added a project: Unknown Object (Project). · View Herald TranscriptJul 23 2020, 08:12