Page MenuHomeSealhub

Cosealious: buildować JSX
Closed, ResolvedPublic1 Points

Description

Aktualnie po zainstalowanie Sealiousa z npm-a zawarty w nim Cosealious jest w postaci niezbuildowanych plików .jsx. To powoduje, że nie możemy przenieść się na nową wersję Parcela - który wymaga, aby rzeczy w node_modules nie potrzebowały osobnych skryptów buildujących.

A tak poza tym to powinniśmy byli to robić od samego początku ;)

Przyda się [npm build](https://docs.npmjs.com/cli/build)

Revisions and Commits

rS Sealious
Restricted Differential Revision
Restricted Differential Revision

Related Objects

StatusAssignedTask
Resolvedmichal.starski
Resolvedkuba-orlik

Event Timeline

kuba-orlik triaged this task as Very High priority.Jul 5 2018, 19:42
kuba-orlik created this task.
kuba-orlik added a project: Sealious.
kuba-orlik added a parent task: Unknown Object (Maniphest Task).Jul 13 2018, 14:30
kuba-orlik claimed this task.
kuba-orlik added a revision: Restricted Differential Revision.Jul 25 2018, 16:17
kuba-orlik shifted this object from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.Jul 30 2018, 12:19
kuba-orlik changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
kuba-orlik changed the task status from Unknown Status to Resolved.Jul 30 2018, 17:24