Page MenuHomeSealhub

Rozstrzyganie remisów ankiet (NIST beacons)
Updated 1,724 Days AgoPublic

Kiedy wybieramy termin na integracje lub inne wydarzenia, używamy ankiet na forum, aby znaleźć termin pasujący jak największej ilości osób. Ale co zrobić, jeżeli jest kilka najpopularniejszych opcji, i mają równą ilość głosów?

Przed organizatorem wydarzenia stoi trudne wyzwanie - ponieważ wybór konkretnego terminu wiąże się z wybraniem konkretnej grupy osób. Jak zdecydować, kto nie będzie brał udziału w wydarzeniu, bo wybrany zostanie termin który mu/jej nie pasuje?

Aby zdjąć tę stresującą odpowiedzialność z barków organizatora, potrzebowaliśmy mieć rozwiązanie, które w weryfikowalny sposób wybierze jakąś opcję bez udziału organizatora, korzystając z metody na którą nie można wpłynąć i której wynik nie jest znany przed zakończeniem ankiety. I znaleźliśmy takie!

W Sealcode korzystamy w tym celu z Randomness Beacons, generowanych przez NIST. Co określony interwał czasu generują one losowe liczby, korzystając z różnych generatorów entropii oraz haszy wcześniej wygenerowanych liczb. Przechowują każdą z tych liczb i udostępniają API do przeglądania ich historii, wraz z datami i godzinami. Kluczowym jest fakt, że nie można poznać wartości Beacona dla daty/godziny w przyszłości

Przy ich użyciu sposób ustalania terminów jest następujący:

 1. Organizator wprowadza do ankiety możliwe do wyboru terminy i określa termin udzielania odpowiedzi (np. 4-08-2019, godz 23:59)
 2. Organizator przed otwarciem ankiety informację o tym, z jakiego dnia i godziny będzie pobrana liczba z Randomness Beacons, np: "5 Aug 2019 00:00:00 GMT"
 3. Organizator otwiera ankietę
 4. Osoby chętne do udziału w wydarzeniu wybierają wszystkie pasujące im opcje
 5. Nadchodzi termin zamknięcia ankiety i organizator wyłącza możliwość oddawania nowych głosów
 6. Jeżeli jest tylko jeden wygrywający ankietę termin, to ten termin jest wybrany.
 7. W przeciwnym wypadku, po minięciu momentu w czasie określonego w punkcie 2 organizator odczytuje wartość Beaconu i bierze resztę z dzielenia tej wartości przez liczbę zwycięskich w ankiecie opcji. Dostajemy w ten sposób indeks opcji, która została wskazana przez Beaconową Wyrocznię. Organizator sortuje opcje chronologicznie (opcja najwcześniejsza ma indeks 0) i ujawnia opcję o indeksie wskazaną przez Wyrocznię jako wybrany termin wydarzenia.
 8. Uczestnicy mogą samodzielnie sprawdzić wybór Wyroczni i jego zgodność z wybranym terminem

W praktyce pobieranie wartości Beaconu i wykonanie operacji modulo można wykonać następującym skryptem:

wyrocznia.sh
BEACON_DATE="5 Aug 2019 00:00:00 GMT";                                                 
OPTIONS=3;
URL=https://beacon.nist.gov/beacon/2.0/pulse/time/previous/`node -p "Date.parse(\"$BEACON_DATE\")"`;
BEACON=`curl $URL | jq '.pulse.listValues[] | select(.type | contains("day")).value' | sed 's/"//g' | tail -c 16`;
echo "the decimal beacon value is:" $((16#$BEACON));
echo "the oracle chose option with index:" $(( $((16#$BEACON)) % $OPTIONS ));

(w tym przykładzie wybieramy ostatnie 16 cyfr liczby wygenerowanej przez Beacon, co i tak daje nam wystarczającą ilość entropii dla naszego zastosowania)

Polecam używanie tej metody także do rozstrzygania innego typu remisów zarówno w pracy (kto będzie jutro zamykał biuro?) czy w życiu osobistym (idziemy w piątek na pizzę czy na ramen?)

Last Author
kuba-orlik
Last Edited
Aug 2 2019, 10:42

Event Timeline

kuba-orlik created this object.