Page MenuHomeSealhub

Sealcoding-sealhathon
Updated 731 Days AgoPublic

Raz na jakiś czas spotykamy się offline i wspólnie kodzimy. Takie spotkania mają zawsze nieformalny charakter i występują w dwóch rodzajach: Sealhathon i Sealcoding.

Sealcoding ma charakter pracowy, a sealhathon - rekreacyjny.

eventczas trwaniacel
Sealcoding2-3 godziny, czasem więcejmiłe wspólne spędzenie czasu i kodzenie sealcode'owych rzeczy
Sealhathon3-6 godzinmiłe wspólne spędzenie czasu i rozwijanie dowolnych side-projektów
Last Author
kuba-orlik
Last Edited
Jun 1 2021, 09:24

Event Timeline

kuba-orlik created this object.Jun 1 2021, 09:13
kuba-orlik edited the content of this document. (Show Details)Jun 1 2021, 09:24