Page MenuHomeSealhub

Differential
Updated 1,062 Days AgoPublic

Differential

Differential jest apką w Phabricatorze (na którym oparty jest Sealhub) służącą do wykonywania Code Review.

Włączanie drzewka list plików w diffach

Istnieje możliwość wyświetlania drzewka plików w widoku diffa. Aby ją włączyć, należy zmienić ustawienia swojego konta:

Następnie aby włączyć/wyłączyć drzewko plików w danym diffie, wciśnij klawisz F w widoku diffa:

Last Author
kuba-orlik
Last Edited
Jan 4 2020, 19:45

Event Timeline

kuba-orlik created this object.Jan 4 2020, 19:45