Page MenuHomeSealhub

Sealious (aktualna wersja)Project
ActivePublic

Details

Is current
Yes
Description

Deklaratywny framework do tworzenia aplikacji w node/react.

Recent Activity

Aug 21 2020

kuba-orlik reopened T797: Zaktualizować strategie dostępu tak, aby korzystały tylko z aggregation_stages as "Open".
Aug 21 2020, 15:55 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
kuba-orlik reopened T811: Dopisanie aggregation stages do strategii dostępu `themselves` as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T804: Prekonfigurowane tryby tworzenia użytkowników as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
kuba-orlik reopened T834: Wyeliminować w czysty sposób potrzebę metody `Query._pushToPipeline` as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1157: Włączyć rule "no-await-in-loop" as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT as "Open".
Aug 21 2020, 15:20 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1162: Ustawić arc lint w Sealiousie as "Open".
Aug 21 2020, 15:19 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1064: Obsługa 'format' w PATCH as "Open".
Aug 21 2020, 15:19 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jul 23 2020

Herald added a project to T1122: 'null' w body powoduje error 500: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:13 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T809: Poprawić strategię dostępu NOT: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T1010: Dostosować całość aplikacji do obiektów z attachmentami: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T800: Przygotowanie interfejsu Query do optymalizacji zapytań: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T799: Optymalizacja strategii dostępu "AND": Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T936: Dodać solenie haseł: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T801: Interfejs "Query" (z metodami "and" i "or"): Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:10 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jul 17 2020

piotr-ptaszynski lowered the priority of T797: Zaktualizować strategie dostępu tak, aby korzystały tylko z aggregation_stages from 65 to Normal.
Jul 17 2020, 13:30 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski edited projects for T804: Prekonfigurowane tryby tworzenia użytkowników, added: Sealious (aktualna wersja); removed Unknown Object (Project).
Jul 17 2020, 13:28 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T798: Optymalizacja strategii dostępu "OR" from Unknown Status to Resolved.
Jul 17 2020, 13:16 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
piotr-ptaszynski changed the status of T810: Aktualizacja nazw strategii dostępu from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:15 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T851: Usunąć niepotrzebne targety z Makefile from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:13 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T854: Zmiana "links" na "depends_on" w docker_compose.yml from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T886: Dodać htmlFor do ResourceSelectPure.jsx from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:09 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jul 13 2020

piotr-ptaszynski changed the status of T1156: Solve "max-lines-per-function"/"max-lines" warnings from Unknown Status to Invalid.
Jul 13 2020, 14:36 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski renamed T1157: Włączyć rule "no-await-in-loop" from Solve "no-await-in-loop" warning to Włączyć rule "no-await-in-loop".
Jul 13 2020, 14:35 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T1157: Włączyć rule "no-await-in-loop" from Invalid to Unknown Status.
Jul 13 2020, 14:34 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T1157: Włączyć rule "no-await-in-loop" from Unknown Status to Invalid.
Jul 13 2020, 14:34 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski updated the task description for T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT.
Jul 13 2020, 14:22 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jun 21 2020

piotr-ptaszynski changed the status of T819: "attachments" przy single_reference from Unknown Status to Resolved.
Jun 21 2020, 18:23 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jul 27 2019

bartosz-gordon placed T807: Dokumentacja klasy SpecialFilters i field-type text up for grabs.
Jul 27 2019, 16:20 · Sealious (aktualna wersja)

Jul 16 2019

bartosz-gordon changed the status of T886: Dodać htmlFor do ResourceSelectPure.jsx from Unknown Status to Unknown Status.
Jul 16 2019, 19:27 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
bartosz-gordon abandoned D362: ESLint config and error fixes.
Jul 16 2019, 17:50 · Sealious (aktualna wersja)

May 23 2019

arkadiusz-wieczorek added a watcher for Sealious (aktualna wersja): arkadiusz-wieczorek.
May 23 2019, 21:03
arkadiusz-wieczorek updated the image for Sealious (aktualna wersja) from F20004: profile to F75684: profile.
May 23 2019, 21:01

Feb 19 2019

kuba-orlik shifted T999: Zmniejszać zbyt wysokie logo w formularzu logowania from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
Feb 19 2019, 16:40 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Dec 10 2018

piotr-ptaszynski changed the status of T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia from Unknown Status to Resolved.
Dec 10 2018, 10:04 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia, a subtask of T819: "attachments" przy single_reference, from Unknown Status to Resolved.
Dec 10 2018, 10:04 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Nov 5 2018

kuba-orlik added a comment to T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT.

Dlaczego? Przecież to są operacje zupełnie tożsame - jak ktoś ma uprawnienia tylko na PUT, to może zrobić dokładnie takie same zmiany jak ktoś, kto ma tylko PATCH - i vice versa!

Nov 5 2018, 12:01 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
arkadiusz-wieczorek added a comment to T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT.

Wydaje mi się że uprawnienia dla PATCH i PUT powinny pozostać rozdzielone.

Nov 5 2018, 11:14 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik lowered the priority of T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT from High to Above Normal.
Nov 5 2018, 10:56 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik lowered the priority of T1064: Obsługa 'format' w PATCH from High to Above Normal.
Nov 5 2018, 10:55 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik shifted T1064: Obsługa 'format' w PATCH from the Restricted Space space to the S5 Publiczna space.
Nov 5 2018, 10:55 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 25 2018

Stanislaw-Golebiewski closed T991: Stworzyć prosty tutorial tworzenia API w Sealiousie. as Resolved.
Oct 25 2018, 11:28 · Sealious (aktualna wersja)
arkadiusz-wieczorek changed the status of T1122: 'null' w body powoduje error 500 from Unknown Status to Resolved.
Oct 25 2018, 11:08 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 23 2018

arkadiusz-wieczorek changed the status of T1122: 'null' w body powoduje error 500 from Unknown Status to Unknown Status.
Oct 23 2018, 14:53 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
arkadiusz-wieczorek added a revision to T1122: 'null' w body powoduje error 500: Restricted Differential Revision.
Oct 23 2018, 14:53 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 22 2018

arkadiusz-wieczorek claimed T1122: 'null' w body powoduje error 500.
Oct 22 2018, 10:34 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Oct 11 2018

kuba-orlik triaged T1162: Ustawić arc lint w Sealiousie as Above Normal priority.
Oct 11 2018, 18:53 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik changed the visibility for D362: ESLint config and error fixes.
Oct 11 2018, 12:12 · Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik added a project to D362: ESLint config and error fixes: Sealious (aktualna wersja).
Oct 11 2018, 12:11 · Sealious (aktualna wersja)