Page MenuHomeSealhub

Sealious (aktualna wersja)Project
ActivePublic

Details

Is current
Yes
Description

Deklaratywny framework do tworzenia aplikacji w node/react.

Recent Activity

Query Overheated

This query took too long, so only some results are shown. Learn More

Sun, Jan 31

kuba-orlik closed T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference as Resolved.
Sun, Jan 31, 15:32 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
kuba-orlik added a revision to T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference: Restricted Differential Revision.
Sun, Jan 31, 15:27 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)

Jan 29 2021

kuba-orlik claimed T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference.
Jan 29 2021, 18:13 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)

Jan 28 2021

kuba-orlik set the point value for T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference to 1.

Królicza nora z tego taska. Razem z @brtkuu ustaliliśmy, że przejmę tego taska, bo stanowi fajne wprowadzenie w sealiousa, ale nie pod presją czasu

Jan 28 2021, 18:21 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
kuba-orlik added a parent task for T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference: Restricted Maniphest Task.
Jan 28 2021, 14:04 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
kuba-orlik moved T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.
Jan 28 2021, 11:08 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)

Jan 27 2021

kuba-orlik created T2147: SameAsForResourceInField - obsługa także ReverseSingleReference.
Jan 27 2021, 10:52 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)

Dec 14 2020

kuba-orlik moved T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.
Dec 14 2020, 18:36 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik merged task T1162: Ustawić arc lint w Sealiousie into Unknown Object (Maniphest Task).
Dec 14 2020, 18:32 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik moved T1162: Ustawić arc lint w Sealiousie from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Unknown Object (Project) board.
Dec 14 2020, 18:31 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Aug 21 2020

kuba-orlik reopened T797: Zaktualizować strategie dostępu tak, aby korzystały tylko z aggregation_stages as "Open".
Aug 21 2020, 15:55 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
kuba-orlik reopened T811: Dopisanie aggregation stages do strategii dostępu `themselves` as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T804: Prekonfigurowane tryby tworzenia użytkowników as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
kuba-orlik reopened T834: Wyeliminować w czysty sposób potrzebę metody `Query._pushToPipeline` as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1157: Włączyć rule "no-await-in-loop" as "Open".
Aug 21 2020, 15:54 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1031: Scalić uprawnienia dla PATCH i PUT as "Open".
Aug 21 2020, 15:20 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1162: Ustawić arc lint w Sealiousie as "Open".
Aug 21 2020, 15:19 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
kuba-orlik reopened T1064: Obsługa 'format' w PATCH as "Open".
Aug 21 2020, 15:19 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jul 23 2020

Herald added a project to T1122: 'null' w body powoduje error 500: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:13 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T1076: Przenieść fieldy z body do korzenia: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T809: Poprawić strategię dostępu NOT: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T1010: Dostosować całość aplikacji do obiektów z attachmentami: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T800: Przygotowanie interfejsu Query do optymalizacji zapytań: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T799: Optymalizacja strategii dostępu "AND": Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T936: Dodać solenie haseł: Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
Herald added a project to T801: Interfejs "Query" (z metodami "and" i "or"): Unknown Object (Project).
Jul 23 2020, 08:10 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)

Jul 17 2020

piotr-ptaszynski lowered the priority of T797: Zaktualizować strategie dostępu tak, aby korzystały tylko z aggregation_stages from 65 to Normal.
Jul 17 2020, 13:30 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
piotr-ptaszynski edited projects for T804: Prekonfigurowane tryby tworzenia użytkowników, added: Sealious (aktualna wersja); removed Unknown Object (Project).
Jul 17 2020, 13:28 · Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
piotr-ptaszynski changed the status of T798: Optymalizacja strategii dostępu "OR" from Unknown Status to Resolved.
Jul 17 2020, 13:16 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja), Unknown Object (Project)
piotr-ptaszynski changed the status of T810: Aktualizacja nazw strategii dostępu from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:15 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T851: Usunąć niepotrzebne targety z Makefile from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:13 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T854: Zmiana "links" na "depends_on" w docker_compose.yml from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:12 · Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)
piotr-ptaszynski changed the status of T886: Dodać htmlFor do ResourceSelectPure.jsx from Unknown Status to Invalid.
Jul 17 2020, 13:09 · Unknown Object (Project), Unknown Object (Project), Sealious (aktualna wersja)